• Domů
  • Novinky
  • Škoda Auto podporuje oslavy 60 let od založení Krkonošského národního parku
Škoda Auto podporuje oslavy 60 let od založení Krkonošského národního parku

› Škoda Auto podporuje Správu KRNAP dlouhodobě, a to jak přímou finanční pomocí, tak materiálním zabezpečením nebo dobrovolnickými aktivitami
› Ochrana životního prostředí patří mezi základní pilíře společenské odpovědnosti automobilky Škoda Auto v rámci firemní strategie GreenFuture

Mladá Boleslav, 15. května 2023 – Škoda Auto předala Správě Krkonošského národního parku částku 300 000 Kč jako dar k chystaným oslavám 60 let od vzniku tohoto unikátního chráněného území. Vedení parku chystá v nadcházejících týdnech řadu akcí, které zahájí v pátek 19. května koncert na náměstí T. G. Masaryka ve Vrchlabí. Součástí bohatého letního programu je například i osm charitativních koncertů v kostelech na území národního parku, kdy výtěžek z nich půjde na obnovu těchto církevních památek. Škoda Auto rovněž podpořila vznik filmu s tematikou národního parku a ochrany přírody. Akce k oslavám potrvají až do října.

„Podpora Správy KRNAP, která zajišťuje ochranu přírody na území našeho největšího národního parku a jeho ochranného pásma v blízkosti jednoho z našich výrobních závodů, je pro nás velmi důležitá. Správa se totiž nestará pouze o ochranu přírody, zabezpečuje také strážní a informační služby a vykonává klíčovou kulturně-výchovnou činnost. Právě péče o kulturní dědictví je vedle ochrany přírody důležitou součástí společenské odpovědnosti automobilky Škoda Auto.“


Michal Kadera, vedoucí vnějších vztahů společnosti Škoda Auto

„60 let se naši předchůdci i my snažíme, aby příroda Krkonoš dalším generacím zůstala zachována v co nejlepším stavu. Správa KRNAP proto investuje v horách ohromné finanční prostředky do infrastruktury, ale také do environmentálního vzdělávání, do zachování paměti, do kultury a společenského života místního společenství. Mít za domem národní park se prostě vyplatí.“


Robin Böhnisch, ředitel Správy KRNAP

Oslavy zahájí 19. května koncerty ve Vrchlabí
Oficiální zahájení oslav 60. výročí založení Krkonošského národního parku proběhne 19. května na náměstí T. G. Masaryka ve Vrchlabí. Od 16 hodin zde začíná koncert skupiny Tlupa, vrchlabského Big Bandu a populární kapely Děda Mládek Illegal Band. Večerní program uzavře videomapping promítaný na fasádu bývalého augustiniánského kláštera.

Hudební vystoupení pro charitu
Správa Krkonošského národního parku přichystala k výročí řadu akcí pro místní občany, návštěvníky regionu i příznivce kultury a umění. Hlavní náplň tvoří osm koncertů trubačů Správy KRNAP a pedagogů, absolventů a žáků Základní umělecké školy Karla Halíře Vrchlabí. Shodou okolností tato škola sídlí v bývalé vile továrníka Petery, na jehož firmu, zaměřenou na výrobu kočárů a karoserií, navazuje i vrchlabský závod společnosti Škoda Auto.

Koncerty se konají od května do září v různých kostelech v regionu. Jedná se o sérii charitativních vystoupení, jejichž výtěžek bude věnován na obnovu těchto církevních památek. Umělci vystoupí například v Křížlicích, v Pasekách nad Jizerou nebo v Rudníku. Horské svatostánky představují důležitou součást kulturního dědictví místních komunit.

Škoda Auto tradičním partnerem Krkonošského národního parku
Škoda Auto podporuje Správu KRNAP dlouhodobě, a to jak přímou finanční pomocí, tak materiálním zabezpečením i dobrovolnickými aktivitami. Automobilka v minulosti například předala strážcům parku elektrokola, a protože se při pohybu v horském terénu osvědčila, další elektrické bicykly získají strážci i letos. Zaměstnanci závodu Škoda Auto se pravidelně účastní jarního i podzimního sběru odpadu v rámci akce Čisté Krkonoše, kterou v chráněném území organizuje vedení parku. Dobrovolníci z automobilky rovněž opakovaně pomáhali s výsadbou stromů pro obnovu lesů a posílení biodiverzity národního parku. Jedním z nejnovějších projektů je například výsadba starých ovocných odrůd v Krkonoších: ve spolupráci s ochranáři a odborníky bude pro podzimní výsadby vybrána přibližně stovka sazenic třešní, švestek a jabloní v odrůdách, které zde mají tradici a dobře snášejí horské prostředí.